Υγιεινη

Όσον αφορά στο θέμα της υγιεινής, αυτό αποτελεί ένα κομμάτι ζωτικής σημασίας γι αυτού του είδους την υπηρεσία, οπότε στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθούν ορισμένες λεπτομέρειες.

Αρχικά πρέπει να διευκρινιστεί πως τα συγκεκριμένα ψάρια δεν έχουν δόντια και επομένως δεν μπορούν να τραυματίσουν με κάποιον τρόπο τους ανθρώπους. Στην αγορά όμως κυκλοφορεί και ένα άλλο είδος ψαριών (γνωστά ως Tilapia ή Chin Chin) με παρόμοια συμπεριφορά με τα Garra Rufa, τα οποία όμως έχουν δόντια και τσιμπάνε.

Τα ψάρια που χρησιμοποιούμε είναι πιστοποιημένα Garra Rufa. Η πιστοποίησή τους γίνεται από τις αρμόδιες αρχές της χώρας εξαγωγής τους, ενώ υπάρχει και αντίστοιχος υγειονομικός έλεγχος  κατά την εισαγωγή τους. Με άλλα λόγια η υψηλή ποιότητα του βασικού στοιχείου της επιχείρησης είναι εγγυημένη.

Επιπλέον οι επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και μελετάνε την ιχθυοθεραπεία δεν έχουν επισημάνει κάποια παρενέργεια εις βάρος της ανθρώπινης υγείας.  Όπως άλλωστε ρητά αναφέρεται σε έρευνα αυστριακών επιστημόνων, πρόκειται για μια ασφαλή θεραπεία. Επίσης δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα κάποια περίπτωση όπου να έχει μεταφερθεί κάποια ασθένεια από τον έναν χρήστη ενυδρείου στον επόμενο, όπως αναφέρεται σε δελτίου τύπου της Υγειονομικών Υπηρεσιών της Μεγάλης Βρετανίας:

Η Υπηρεσία Προστασίας της Δημόσιας Υγείας και η Υγειονομική Υπηρεσία της Σκωτίας δεν έχουν λάβει μέχρι τώρα αναφορές για περιστατικά μόλυνσης που να σχετίζονται με την χρήση των fish spa στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Άμεση επίδραση στα θέματα υγιεινής έχει και η συντήρηση της εγκατάστασης, που επηρεάζει τόσο τον πελάτη όσο και την ευημερία των ίδιων των ψαριών. Για τον λόγο αυτόν δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στους μηχανισμούς καθαρισμού του νερού αφού συχνά η ικανότητα για την διατήρηση ενός ενυδρείου περιγράφεται ως «η τέχνη διατήρησης καλού νερού». Οι μηχανισμοί που χρησιμοποιούμε εκπληρούν όλες τις προβλεπόμενες προδιαγραφές υγιεινής, δεδομένου ότι στην εγκατάσταση συνυπάρχουν τα ψάρια με τους ανθρώπους. Για τον καθαρισμό του νερού κυρίως από τον όγκο των προϊόντων μεταβολισμού των ψαριών, λόγω της συνεχούς κατανάλωσης νεκρών κυττάρων και του περιορισμένου χώρου απόδοσής τους, χρησιμοποιούνται τόσο μηχανικά και χημικά, όσο και βιολογικά φίλτρα υψηλής ποιότητας και ευρωπαϊκής κατασκευής. Η λειτουργία τους πετυχαίνει την πλήρη ανακύκλωση και φιλτράρισμα του νερού που περιέχει το ενυδρείο πάνω από 3 φορές μέσα σε μια ώρα. Επίσης για την αποτελεσματικότερη απομάκρυνση των βακτηριδίων από το νερό χρησιμοποιείται ειδικό φίλτρο ακτινοβολίας UV που καταστρέφει το 99,9% αυτών. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζεται η κρυστάλλινη καθαρότητα του νερού και όλες οι προδιαγραφές υγιεινής.