Όροι και Προϋποθέσεις

Όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα (www.kissingfish.gr) αποσκοπούν στην γενική πληροφόρηση οιουδήποτε ιδιώτη ή επιχείρησης ενδιαφέρεται για την δραστηριoποίηση στον τομέα του fish spa ή για μια αρχική ενημέρωση σχετικά με αυτόν.

Παρά το γεγονός ότι έχουμε αφιερώσει τη δέουσα προσοχή κατά την παρουσίαση όλων των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα, η αποδοχή και χρήση των συγκεκριμένων πληροφοριών αποτελεί αποκλειστικά και μόνο ευθύνη του χρήστη. Η Kissingfish δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία (προσωπική ή επιχειρηματική) που προκύπτει από την χρήση και αξιοποίηση πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα.

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσμους προς άλλες υπηρεσίες και ιστοσελίδες τρίτων. Η Kissingfish δεν μπορεί να παρέχει καμία εγγύηση ως προς την ακρίβεια των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτές τις τοποθεσίες ή την πηγή τους. Η αναφορά συνδέσμων από τρίτους δεν συνιστά έγκριση αυτών των οργανισμών ή εταιρειών.

H Kissingfish διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο και τη λειτουργικότητα της παρούσας ιστοσελίδας κατ’ οιονδήποτε τρόπο, ή να περιορίσει την πρόσβαση σε αυτήν, ή να την κλείσει ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς πρότερη ειδοποίηση και δεν θα φέρει ευθύνη κατ’ οιονδήποτε τρόπο για πιθανές επιπτώσεις των εν λόγω αλλαγών.

Το λογότυπο της “Kissingfish” είναι κατοχυρωμένο σήμα  και η χρήση του επιτρέπεται μόνο με την έγγραφη έγκριση της εταιρείας Kissingfish.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μας στείλετε ένα  e-mail στην διεύθυνση:  info@kissingfish.gr.