Ερωτησεις

  • Ποιος μου εγγυάται ότι η επιχείρησή μου θα επωφεληθεί από την προμήθεια εγκαταστάσεων ιχθυοθεραπείας;

Οι ιδιαίτερα υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης τα τελευταία 2 χρόνια και η εξάπλωσή της σε παγκόσμιο επίπεδο αποτελούν ένα μέτρο της απήχησής της προς τον κόσμο. Επίσης δίνουν μια ένδειξη της δυναμικής που έχει ο τομέας δεδομένου ότι βρίσκεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξής του και αυτήν τη στιγμή μπορεί να αποτελέσει μια επιχειρηματική ευκαιρία. Οι ελάχιστες απαιτήσεις σε χώρο και συντήρηση είναι δύο επιπλέον λόγοι που καθιστούν ελκυστική μια επένδυση σε αυτόν τον τομέα.

Ταυτόχρονα μια τέτοια υπηρεσία αποτελεί και μια δωρεάν διαφήμιση της επιχείρησής σας, αφού το fish spa είναι μια εντελώς καινούρια υπηρεσία, και διαδίδεται γρήγορα από στόμα σε στόμα κυρίως λόγω της περιέργειας που προκαλεί στον κόσμο. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που ενδεχομένως να προσφέρετε.

  • Έχω ακούσει ότι η Ιχθυοθεραπεία είναι μια ανώδυνη διαδικασία, ισχύει;

Η Ιχθυοθεραπεία όχι μόνο είναι ανώδυνη, αλλά επιπλέον και ιδιαίτερα ευχάριστη σε όσους την δοκιμάζουν. Τα ψάρια προσφέρουν μια πρωτόγνωρη εμπειρία γαργαλητού, που αντιστοιχεί σε εκατοντάδες “μικροφιλήματα” το λεπτό. Ταυτόχρονα η θερμοκρασία του νερού συντηρείται στους 30 βαθμούς, προσφέροντας μια ευχάριστη χαλάρωση στα πόδια.

  • Υπάρχει περίπτωση τα ψάρια να προκαλέσουν τραυματισμό ή να μεταφέρουν κάποια ασθένεια στον άνθρωπο; 

Τα ψάρια δεν έχουν δόντια και επομένως δεν μπορούν να προκαλέσουν κανέναν τραυματισμό, ενεργούν με ιδιαίτερα απαλό τρόπο. Επίσης δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα κάποιο περιστατικό μεταφοράς κάποιας ασθένειας από τα ψάρια στον άνθρωπο, όπως διαβεβαιώνει και η Υγειονομική Υπηρεσία της Μ. Βρετανίας. Οι επιστημονικές έρευνες που έχουν γίνει σχετικά την χαρακτηρίζουν ως μια ασφαλή θεραπεία.

  • Δεν έχω γνώσεις σχετικά με τη φροντίδα των ψαριών και τη λειτουργία των ενυδρείων, θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις λειτουργίας ενός fish spa;

Στα πλαίσια της υποστήριξης που παρέχουμε στους πελάτες μας περιλαμβάνεται σχετική εκπαίδευση και έντυπο υλικό αναφορικά με τη λειτουργία του fish spa και τη συντήρηση των ενυδρείων. Μετά την εγκατάσταση του εξοπλισμού υπάρχει αδιάλειπτη επικοινωνία μαζί σας μέχρι να αισθανθείτε σίγουροι για την κάθε πτυχή της νέας σας επιχείρησης.

  • Το νερό του ενυδρείου είναι υγιεινό για τον άνθρωπο;

Τα φίλτρα που χρησιμοποιούμε εξασφαλίζουν καθαρότητα νερού υψηλότερη από αυτή που απαιτείται από ένα συνηθισμένο ενυδρείο, ακριβώς γιατί έρχεται σε επαφή με μέρη του ανθρώπινου σώματος. Λειτουργούν 24 ώρες το εικοσιτετράωρο ανακυκλώνοντας και αποστειρώνοντας το νερό τουλάχιστον 3 φορές την ώρα.

  • Υπάρχει περίπτωση τα ψάρια να χορτάσουν και να σταματήσουν να τρώνε;

Ένα από τα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων ψαριών είναι ο υψηλός μεταβολισμός τους, που τα οδηγεί να αναζητούν συνεχώς τροφή εξασφαλίζοντας μια αδιάλειπτη θεραπεία.